Poskytování informací

Telefonní linka poskytování informací: 2 5717 1717

Informace o poskytování informací (souhrnný přehled)

Zásady pro zabezpečování úkolů vyplývajících pro Kancelář Poslanecké sněmovny ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Ústava České republiky - zákon č. 1/1993 Sb.

Zákon o Jednacím řádu Poslanecké sněmovny - č. 90/1995 Sb.

Organizační řád Kanceláře Poslanecké sněmovny (DOCX, 340 KB)

Seznam poslanců a orgánů Poslanecké sněmovny

Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
rok 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informace
rok 2019, 2018

Opakující se dotazy

Výroční zprávy o poskytování informací

Výroční zpráva o činnosti Poslanecké sněmovny a Kanceláře v oblasti poskytování informací za rok: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
ISP (příhlásit)