Zajímavosti v Digitálním repozitáři

Čtení dokumentů Digitálního repozitáře si můžete zpestřit poslechem zvukových ukázek:

Volba a slib prezidenta T. G. Masaryka, 24. 5. 1934 
Hovoří: předseda Poslanecké sněmovny dr. František Staněk, prezident republiky T. G. Masaryk
Stenozáznam MP3 (1 140 kB)
Volba a slib prezidenta dr. Edvarda Beneše, 18. 12. 1935
Hovoří: předseda Poslanecké sněmovny Jan Malypetr, prezident republiky dr. Edvard Beneš
Stenozáznam MP3 (975 kB)
Výklad Poslanecké sněmovně o zahraniční politice československé vlády a o situaci ve střední Evropě po anšlusu Rakouska, 4. 3. 1938 
Hovoří: předseda vlády dr. Milan Hodža
Stenozáznam MP3 (1 176 kB)
Volba a slib prezidenta dr. Emila Háchy, 30. 11. 1938
Hovoří: předseda Poslanecké sněmovny Jan Malypetr, prezident republiky dr. Emil Hácha
Stenozáznam MP3 (1 286 kB)
Poselství Prozatimnímu Národnímu shromáždění o odboji a práci emigrační vlády za války, 28. 10. 1945
Hovoří: prezident republiky dr. Edvard Beneš
Stenozáznam MP3 (1 173 kB)
Volba a slib prezidenta dr. Edvarda Beneše, 19. 6. 1946
Hovoří: předseda Národního shromáždění Antonín Zápotocký, prezident republiky dr. Edvard Beneš
Stenozáznam MP3 (1 136 kB)
Projev k Ústavodárnému národnímu shromáždění, 9. 5. 1948
Hovoří: předseda vlády Klement Gottwald
Stenozáznam MP3 (979 kB)
Volba a slib prezidenta Antonína Zápotockého, 21. 3. 1953
Hovoří: předseda Národního shromáždění dr. Oldřich John, prezident republiky Antonín Zápotocký
Stenozáznam MP3 (814 kB)
Projev předsedy vlády Viliama Širokého k měnové reformě na zasedání Národního shromáždění, 30.5.1953
Hovoří: předseda vlády Viliam Široký
Stenozáznam MP3 (1 223 kB)
Volba a slib prezidenta Antonína Novotného, 19. 11. 1957
Hovoří: předseda Národního shromáždění Zdeněk Fierlinger, prezident republiky Antonín Novotný
Stenozáznam MP3 (545 kB)
Volba a slib prezidenta Ludvíka Svobody, 30. 3. 1968
Hovoří: poslanec Alexander Dubček, předseda Národního shromáždění Bohuslav Laštovička, prezident republiky Ludvík Svoboda
Stenozáznam MP3 (683 kB)
Projev poslance Františka Kriegela na 25. zasedání Národního shromáždění, 10. 7. 1968
Hovoří: poslanec dr. František Kriegel
Stenozáznam MP3 (653 kB)
Projev nově zvoleného předsedy Federálního shromáždění Alexandra Dubčeka, 28. 4. 1969
Hovoří: předseda Federálního shromáždění Alexander Dubček
Stenozáznam MP3 (1 165 kB)
Volba a slib prezidenta dr. Gustáva Husáka, 29. 5. 1975
Hovoří: předseda Federálního shromáždění Alois Indra, prezident republiky  dr. Gustáv Husák
Stenozáznam MP3 (475 kB)
Volba a slib prezidenta Václava Havla, 29. 12. 1989
Hovoří: předseda Federálního shromáždění Alexander Dubček, prezident republiky Václav Havel
Stenozáznam MP3 (1 142 kB)
Volba prezidenta Václava Havla, 26. 1. 1993
Hovoří: poslanec Ing. Robert Kolář, předseda Poslanecké sněmovny dr. Milan Uhde, prezident republiky Václav Havel
Stenozáznam MP3 (1 350 kB)
Slib prezidenta Václava Havla, 2. 2. 1993
Hovoří: předseda Poslanecké sněmovny dr. Milan Uhde, prezident republiky Václav Havel
Stenozáznam MP3 (258 kB)

Český rozhlas
© 2000 Český rozhlas
Práva výrobce zvukových záznamů jsou vyhrazena.
Bez souhlasu Českého rozhlasu není povoleno jejich další užití.ISP (příhlásit)