Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
8/1918Zákon, jímž se zrušuje zabavení jmění pro činy velezrádné1
12/1918Nařízení Národního výboru československého, kterým se zrušují dosavadní militarisace a vojenský dozor závodů1
13/1918Nařízení Národního výboru československého o ochraně uměleckých a historických památek1
43/1918Nařízení ministra průmyslu, obchodu a živností o zřízení Československé vývozní a dovozní komise1
47/1918Nařízení o částečné demobilisaci1
48/1918Nařízení ministra průmyslu, obchodu a živností, kterým se pozměňují ustanovení o hospodaření strojenými hnojivy1
50/1918Nařízení ministra průmyslu, obchodu a živností o zřízení československé komise pro státní dodávky1
55/1918Nařízení ministra průmyslu, obchodu a živností, jímž zrušují se obmezení platící pro průmysl cementářský.1
64/1918Zákon o mimořádných přechodních ustanoveních na Slovensku1
70/1918Nařízení vlády československé republiky o zastavení činnosti zemských správních komisí uhelných1
77/1918Zákon o zřízení stipendií pro československé studující zvěrolékařství na cizích školách zvěrolékařských1
78/1918Zákon o zřízení fondu ke vzdělání učitelských sil pro vysoké školy1
85/1918Nařízení veškerého ministerstva o zřízení úřadu spojené správy v obvodě Ostravskoslezském1
99/1918Nařízení veškerého ministerstva, jímž se zbavuje účinnosti cís. nařízení ze dne 1. května 1915, z.ř.č. 108, o domobraně.1
101/1918Nařízení veškerého ministerstva o přísaze státních úředníků, úředníků podniků a zřízenců.1
5/1919Nařízení ministra pro zásobování lidu ve shodě se súčastněnými ministry o Státním obilním ústavu.1
17/1919Nařízení ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministry zemědělství a zásobování o zřízení Československé komise sladové.1
18/1919Nařízení ministra průmyslu, obchodu a živností o úpravě výroby a obchodu vlnou a hadry.1
19/1919Nařízení ministra průmyslu, obchodu a živností o úpravě výroby a obchodu bavlněným zbožím.1
39/1919Nařízení ministerstva pro zásobování lidu o úpravě obchodu s mlékem, mléčnými výrobky, jakož i vepřovým sádlem.1

12345>>ISP (příhlásit)