Postavení a pravomoci

Postavení předsedkyně Poslanecké sněmovny

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je vedle prezidenta republiky, předsedy Senátu Parlamentu České republiky a předsedy vlády České republiky dalším z nejvyšších ústavních činitelů České republiky. Reprezentuje Poslaneckou sněmovnu a vykonává svoji působnost zejména podle Ústavy České republiky a jednacího řádu Poslanecké sněmovny.

Současnou předsedkyni Poslanecké sněmovny zvolila Poslanecká sněmovna na své ustavující schůzi dne 10. listopadu 2021.

Působnost předsedkyně Poslanecké sněmovny

Předsedkyně Poslanecké sněmovny zejména

 • zastupuje Poslaneckou sněmovnu navenek,
 • přijímá návrhy zákonů, podepisuje přijaté zákony a usnesení Poslanecké sněmovny,
 • přijímá slib prezidenta republiky,
 • přijímá prohlášení prezidenta republiky, kterým se vzdává svého úřadu,
 • přijímá slib poslanců,
 • svolává a řídí schůze Poslanecké sněmovny,
 • svolává a řídí společnou schůzi Poslanecké sněmovny a Senátu,
 • předkládá Poslanecké sněmovně zákony vrácené Senátem nebo prezidentem republiky,
 • vyhlašuje na návrh vlády stav legislativní nouze,
 • plní některé úkoly při projednávání záležitostí Evropské unie,
 • přijímá slib členů Nejvyššího kontrolního úřadu,
 • dává souhlas, aby byl odevzdán soudu zadržený poslanec, který byl dopaden při spáchání trestného činu nebo bezprostředně poté,
 • plní další úkoly stanovené zvláštními zákony nebo úkoly, jimiž ji Sněmovna pověří.

Ing. Markéta Pekarová Adamová


Ing. Markéta Pekarová Adamová


ISP (příhlásit)