Projevy, zdravice, tiskové zprávy, program

8.09.2020   Radek Vondráček představil priority v boji proti korupci a výsledky jednání protikorupční skupiny

Předseda PSP ČR Radek Vondráček na tiskové konferenci 8. září 2020 informoval o legislativních prioritách v boji proti korupci v souvislosti s doporučeními skupiny GRECO. Zákon o lobbování byl předmětem i navazujícího jednání jeho protikorupční skupiny.

„Já sám jsem byl několikrát konfrontován s kritikou, že Česká republika plní neuspokojivě protikorupční doporučení, že to u nás postupuje pomalu a chybí větší politická vůle toto tlačit rychleji. I když se Česko v hodnocení umístilo na posledním místě, má již nyní v legislativním procesu několik návrhů, jejichž schválením, resp. vstupem v platnost a účinnost, může dojít ke splnění celé řady doporučení GRECO,“ uvádí Radek Vondráček. Jedná se konkrétně o tyto návrhy předložené Poslanecké sněmovně:

-    návrh novely zákona o soudech a soudcích (sn. t. 630), 1. čtení proběhlo 10. 3. 2020 na 41. schůzi,

-    návrh novely zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů (sn. t. 683),

-    návrh zákona o lobbování a návrh změnového zákona (sn. t. 565 a sn. t. 566).

Radek Vondráček oslovil předsedy klubů s iniciativou, k níž říká: „Všichni předsedové sněmovních klubů ode mě dnes obdrželi iniciativu, prostřednictvím níž je žádám o podporu v této věci. Mým cílem je do konce října projednat na plénu Poslanecké sněmovny výše zmíněné body a zrychlit tak plnění našich závazků. Při přípravě této iniciativy jsem se inspiroval také u zahraničních kolegů, jako předseda Poslanecké sněmovny si s nimi často vyměňuji zkušenosti a protikorupční opatření je jedním z klíčových témat našich debat. Česká republika musí předložit zprávu o pokroku v provádění doporučení skupiny GRECO nejpozději do 31. prosince 2020.“

Přílohou iniciativy předsedy PS Radka Vondráčka je návrh Etického kodexu poslance PSP ČR, jehož přijetí skupina GRECO výslovně doporučuje. Předseda Sněmovny upřesňuje: „O podobě Etického kodexu jsem několikrát diskutoval s členy své Pracovní skupiny pro jednací řád PSP ČR, v níž mají své zastoupení všechny sněmovní politické strany a hnutí. Etický kodex mj. předpokládá vznik Komise pro etiku, která by aktivně vyvíjela poradenskou, školicí, metodickou a osvětovou činnost. Etický kodex již přijaly parlamenty států jako např. Černá hora, Gruzie, Itálie a Rumunsko.“

Výsledek jednání protikorupční pracovní skupiny Radek Vondráček shrnuje: „K zákonu o lobbování jsme se setkali už podruhé. Naším společným záměrem je nastavit jednoduchá a přehledná pravidla bez nadbytečné byrokracie a přitom naplnit potenciál nového zákona. Věřím, že se návrh podaří schválit do konce volebního období a naplnit tak hned několik doporučení GRECO. Bohužel zástupci z řad opozičních poslanců se dnes nedostavili, takže dohoda napříč politickým spektrem nebyla možná. Nyní ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti připravíme doplňující otázky, které zašleme všem klubům a na jejichž základě bude připraven komplexní pozměňovací návrh. Pro ten budu hledat podporu ve Sněmovně.“ 

Přílohy tiskové zprávy:

Tabulka - doporučení GRECO vs. přehled implementačních opatření v ČR (na webu PSP ČR bude průběžně aktualizováno) 

Etický kodex poslance PSP ČR

Fota z tiskové konference (8. září 2020)

Fota z jednání Pracovní skupiny pro posouzení legislativy v otázkách protikorupčních opatření (8. září 2020)


Radek Vondráček představil priority v boji proti korupci a výsledky jednání protikorupční skupiny (8. 9. 2020)
Radek Vondráček představil priority v boji proti korupci a výsledky jednání protikorupční skupiny (8. 9. 2020)
Radek Vondráček představil priority v boji proti korupci a výsledky jednání protikorupční skupiny (8. 9. 2020)

Mgr. Radek Vondráček


Mgr. Radek Vondráček


ISP (příhlásit)