Dokumenty EU

Zpravodajem MUDr. Pavel Plzák

Celkem nalezeno 17 dokumentů.

KódReferenceNázevStav
 6375/21COM(2021) 78 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Inkubátor HERA: naše společná reakce na hrozbu variant COVID-19Projednáno a přijato usnesení
 5612/21COM(2021) 39 finalNávrh doporučení Rady, kterým se mění doporučení Rady (EU) 2020/912 o dočasném omezení cest do EU, jež nejsou nezbytně nutné, a o možném zrušení tohoto omezeníProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
 5555/21COM(2021) 35 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Jednotně proti COVID-19Projednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
 5473/21COM(2021) 38 finalNávrh doporučení Rady, kterým se mění doporučení Rady (EU) 2020/1475 ze dne 13. října 2020 o koordinovaném přístupu k omezení volného pohybu v reakci na pandemii COVID-19Projednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
 5026/21COM(2020) 849 finalNávrh doporučení Rady o společném rámci pro používání, validaci a vzájemné uznávání rychlých testů na antigen na COVID-19 v EUProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
12974/20COM(2020) 724 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Vytvoření Evropské zdravotní unie: posílení odolnosti EU vůči přeshraničním zdravotním hrozbámProjednáno a přijato usnesení
12973/20COM(2020) 727 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách a o zrušení rozhodnutí č. 1082/2013/EUProjednáno a přijato usnesení
12972/20COM(2020) 726 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 851/2004 o zřízení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocíProjednáno a přijato usnesení
12971/20COM(2020) 725 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílené úloze Evropské agentury pro léčivé přípravky při připravenosti na krize a krizovém řízení v oblasti léčivých přípravků a zdravotnických prostředkůProjednáno a přijato usnesení
12636/20COM(2020) 687 finalSdělení Komise o dodatečných opatřeních v reakci na covid-19Projednáno a přijato usnesení
10152/20COM(2020) 378 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o přezkumech požadovaných podle čl. 19 odst. 1 nařízení 2017/852 o používání rtuti v zubním amalgámu a zubních výrobcíchProjednáno a přijato usnesení
 9021/20COM(2020) 245 finalSdělení Komise - Strategie EU pro očkovací látky proti covid-19Projednáno a přijato usnesení
 8595/20COM(2020) 405 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program činnosti Unie v oblasti zdraví na období 2021–2027 a zrušuje nařízení (EU) č. 282/2014 (program „EU pro zdraví“)Projednáno a přijato usnesení
 9817/19COM(2019) 261 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Stanovisko Komise k žádosti Bosny a Hercegoviny o členství v Evropské uniiProjednáno a přijato usnesení
 9485/18COM(2018) 317 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 469/2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravkyBere na vědomí s doporučením
 5844/18COM(2018) 51 final, SEC(2018) 82 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hodnocení zdravotnických technologií a o změně směrnice 2011/24/EUBere na vědomí s doporučením
15904/17COM(2017) 783 finalNávrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o povinnost dodržovat minimální základní sazbuVzato na vědomí


ISP (příhlásit)