Dokumenty EU

Zpravodajem JUDr. Ondřej Veselý

Celkem nalezeno 16 dokumentů.

KódReferenceNázevStav
 6750/21COM(2021) 93 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se posiluje uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci prostřednictvím transparentnosti odměňování a mechanismů prosazováníProjednáno a přijato usnesení
12477/20COM(2020) 682 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o přiměřených minimálních mzdách v Evropské uniiProjednáno a přijato usnesení
11522/20COM(2020) 565 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Unie rovnosti: akční plán EU proti rasismu na období 2020–2025Projednáno a přijato usnesení
11225/20COM(2020) 580 final, SWD(2020) 302 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o právním státu 2020 - Stav právního státu v Evropské uniiProjednáno a přijato usnesení
 9977/20COM(2020) 607 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie EU pro účinnější boj proti pohlavnímu zneužívání dětíProjednáno a přijato usnesení
 6930/20JOIN(2020) 7 finalSpolečné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Politika Východního partnerství po roce 2020: posilování odolnosti - Východní partnerství, které je přínosné pro všechnyProjednáno a přijato usnesení
 6102/19COM(2019) 70 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání za účelem dosažení dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o přeshraničním přístupu k elektronickým důkazům pro justiční spolupráci v trestních věcechProjednáno a přijato usnesení
12190/18COM(2018) 641 finalSdělení Komise - Evropa jako ochránce: iniciativa za účelem rozšíření pravomocí Úřadu evropského veřejného žalobce na přeshraniční teroristické trestné činy - Příspěvek Evropské komise k zasedání vedoucích představitelů v Salcburku ve dnech 19. až 20. září 2018Vzato na vědomí
12118/18COM(2018) 639 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se ukončují sezónní změny času a zrušuje směrnice 2000/84/ESVzato na vědomí
 9622/18COM(2018) 379 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1393/2007 of the European Parliament and of the Council on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters (service of documents) - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností)Vzato na vědomí
 9620/18COM(2018) 378 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1206/2001 of 28 May 2001 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcechVzato na vědomí
 8578/18COM(2018) 236 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Boj proti dezinformacím na internetu: evropský přístupVzato na vědomí
 8561/18COM(2018) 241 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o přeshraniční přeměny, fúze a rozděleníVzato na vědomí
 8560/18COM(2018) 239 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společnostíVzato na vědomí
 8411/18COM(2018) 213 finalProposal for a Directive of the European Parliament and of the Council laying down rules facilitating the use of financial and other information for the prevention, detection, investigation or prosecution of certain criminal offences and repealing Council Decision 2000/642/JHA - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví pravidla pro usnadnění využívání finančních a jiných informací pro účely prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání některých trestných činů a kterou se ruší rozhodnutí Rady 2000/642/SVVVzato na vědomí
16007/17COM(2017) 835 finalProposal for a Council Decision on the determination of a clear risk of a serious breach by the Republic of Poland of the rule of law - Návrh rozhodnutí Rady o zjištění zřejmého nebezpečí vážného porušení zásady právního státu Polskou republikouVzato na vědomí


ISP (příhlásit)