Dokumenty EU

Zpravodajem Přemysl Mališ

Celkem nalezeno 7 dokumentů.

KódReferenceNázevStav
11271/18JOIN(2018) 17 finalSpolečné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Body ke strategii EU proti nedovoleným palným zbraním, ručním palným a lehkým zbraním a střelivu pro ně - "Zajištění zbraní, ochrana občanů"Bere na vědomí s doporučením
 7410/18COM(2018) 133 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě a Evropské centrální bance - Druhá zpráva o pokroku při snižování úvěrů v selhání v EvropěBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
 7407/18COM(2018) 134 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o minimální krytí ztrát z nevýkonných expozicBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
 7403/18COM(2018) 135 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o obsluhovatelích úvěrů, kupcích úvěrů a vymáhání kolateráluBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
16016/17COM(2017) 787 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Balíček týkající se zboží: Posilování důvěry v jednotný trhBere na vědomí s doporučením
15965/17COM(2017) 796 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the mutual recognition of goods lawfully marketed in another Member State - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání zboží zákonně uváděného na trh v jiném členském státěBere na vědomí s doporučením
15950/17COM(2017) 795 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down rules and procedures for compliance with and enforcement of Union harmonisation legislation on products and amending Regulations (EU) No 305/2011, (EU) No 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 and (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council, and Directives 2004/42/EC, 2009/48/EC, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU and 2014/90/EU of the European Parliament and of the Council - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla a postupy pro dosažení souladu s harmonizačními právními předpisy EU týkajícími se výrobků a vymáhání těchto předpisů a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, (EU) č. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 a (EU) 2017/1369 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES, 2009/48/ES, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU a 2014/90/EUBere na vědomí s doporučením


ISP (příhlásit)