Stálá delegace Parlamentu do Severoatlantického shromáždění

Vedoucí delegace

RNDr. Jiří PayneISP (příhlásit)