Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO

Vedoucí delegace

Ing. Tomáš DubISP (příhlásit)