Stálá delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy

Vedoucí delegace

Ing. arch. Václav MenclISP (příhlásit)