Hospodářský výbor

Předseda

Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D.

Místopředseda

Ing. Pavel Hojda
Jan Husák
Ing. Karel Korytář
Ing. Břetislav Petr
Ing. Jaroslav Plachý
Ing. Karel Sehoř
Ing. Milan Šimonovský
Ing. Milan Urban

Podvýbor pro dopravu
Podvýbor pro energetiku
Podvýbor pro ochranu spotřebitele
Podvýbor pro podnikatelské prostředí
Podvýbor pro strategie a koncepce
Podvýbor pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku
ISP (příhlásit)