Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

Předseda

PhDr. Walter Bartoš, Ph.D., MBA

Místopředseda

doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.
Tomáš Hasil
Mgr. Vítězslav Jandák
Ing. Mgr. Marcela Mertinová
Ing. Michaela Šojdrová

Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
Podvýbor pro kulturu a mediální legislativu
Podvýbor pro mládež a sport
Podvýbor pro školství
Podvýbor pro vědu a vysoké školy
ISP (příhlásit)