Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

Předseda

Tom Zajíček

Místopředseda

RNDr. Marta Bayerová
PaedDr. Milada Halíková
Mgr. Zdeňka Horníková
Ing. Bc. Tomáš Kvapil
Mgr. Radko Martínek
Ing. Jiří Petrů
MVDr. Přemysl Rabas
Evžen Snítilý

Podvýbor pro bytovou politiku
Podvýbor pro regionální rozvoj a využívání fondů EU
Podvýbor pro veřejnou správu a informační systémy
ISP (příhlásit)