Hospodářský výbor

Předseda

Ing. Martin Kolovratník
Ing. Ivan Pilný

Místopředseda

Mgr. Ivan Adamec
Mgr. Richard Brabec
Jaroslav Foldyna
JUDr. Michal Hašek
Ing. Martin Kolovratník
Ing. František Laudát
Stanislav Pfléger
Ing. Karel Šidlo
Ing. Milan Urban

Podvýbor pro dopravu
Podvýbor pro energetiku
Podvýbor pro ICT průmysl a e-Government
Podvýbor pro inovace, letectví a kosmonautiku
Podvýbor pro podnikatelské prostředí
ISP (příhlásit)