Rozpočtový výbor

Předseda

Ing. Miloslava Vostrá

Místopředseda

Mgr. Milan Feranec
Bc. Mikuláš Ferjenčík
PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, MBA, LL.M.
Bc. Roman Onderka, MBA
Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D.
Ing. Jan Volný

Podvýbor pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy
Podvýbor pro daně, cla a loterie
Podvýbor pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie
ISP (příhlásit)