Výbor pro zdravotnictví
Podvýbor pro preventivní programy, přednemocniční zdravotní péči a práva pacientů

Předseda

MUDr. David Kasal, MHA

Místopředseda

PaedDr. Alena GajdůškováISP (příhlásit)