Sněmovní tisk 10
Výroční zprávy a účetní závěrky zdr. pojišťoven za rok 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrhy výročních zpráv a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2016 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením návrhů výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2016 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami

Autor: ministr zdravotnictví

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 27. 11. 2017 jako tisk 10/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 957/17, PID KORNANRH2GAK.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 30. 11. 2017 (usnesení č. 4). Zpravodajem určen Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 12. 12. 2017 na 4. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 26, usnesení č. 54).Deskriptory EUROVOCu: pojišťovna, účetní uzávěrka, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištění, zpráva o činnostiISP (příhlásit)