Sněmovní tisk 1010
Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Jiří Běhounek, Vít Kaňkovský) předložila sněmovně návrh zákona 10. 9. 2020.
Zástupce navrhovatele: Běhounek J., Kaňkovský V..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1010/0 dne 11. 9. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1010.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 9. 2020. Vláda zaslala stanovisko 14. 10. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 10. 2020 jako tisk 1010/1 (souhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1169/20, PID ALBSBTH9X9RM.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: lékař, lékařský posudek, pracovní nezpůsobilost, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, zdravotnické povolání, zpráva

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)