Sněmovní tisk 1024
2. doplněk k účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. v roce 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: 2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2020

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 24. 9. 2020 jako tisk 1024/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 966/20, PID KORNBRWG45G9.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 30. 9. 2020 (usnesení č. 319). Zpravodajem určena Mgr. Jana Černochová.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 5. 11. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 1024/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 16. 9. 2021 na 118. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1799).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 23. 9. 2020 jako senátní tisk 307/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 10. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 13. 10. 2020 a přijal usnesení č. 175, které bylo rozdáno jako tisk 307/1 (bere na vědomí).Deskriptory EUROVOCu: armáda, nadnárodní ozbrojené síly, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (příhlásit)