Sněmovní tisk 103
Novela z. o volbách do Parlamentu ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 12. 10. 2017. Návrh zákona rozeslán dne 13. 10. 2017 senátorům jako tisk 209/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 12. 2017 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury, Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 31. 1. 2018 a přijal usnesení č. 95, které bylo rozdáno jako tisk 209/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 31. 1. 2018 a přijal usnesení č. 77, které bylo rozdáno jako tisk 209/2 (schvaluje).
  • Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury projednal návrh dne 31. 1. 2018 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 209/3 (konstatuje).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 12. 2017 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 331).
  Návrh projednán dne 15. 2. 2018 na 12. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 359).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 16. 2. 2018.
Zástupce navrhovatele: Štěch M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 103/0 dne 20. 2. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0103.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 2. 2018. Vláda zaslala stanovisko 21. 3. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 3. 2018 jako tisk 103/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 201/18, PID ALBSAW8K4J3T.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 3. 2018 (usnesení č. 54). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Strýček a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 13. 4. 2018 na 12. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 13. 4. 2018 na 12. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 66, usnesení č. 199).Deskriptory EUROVOCu: dvoukolové hlasování, horní komora, parlamentní volby

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)