Sněmovní tisk 1030
Inf. o přeletech a průjezdech ozbroj. sil v 1. pololetí 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2020

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 30. 9. 2020 jako tisk 1030/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 978/20, PID KORNBSPB99F5.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 8. 10. 2020 (usnesení č. 324). Zpravodajem určen Ing. Radek Zlesák.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 5. 11. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 1030/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 16. 9. 2021 na 118. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1800).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 1. 1. 2020 jako senátní tisk 310/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 10. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 18. 11. 2020 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 310/1 (bere na vědomí).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, mezinárodní bezpečnost, pozemní vojska, vojenská spolupráce, vojenské letectvo, vojenský letoun, vojska v zahraničíISP (příhlásit)