Sněmovní tisk 1039
N.z. - odškodňovací zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 2. 10. 2020.
Zástupce navrhovatele: Pekarová Adamová M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1039/0 dne 5. 10. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1039.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 10. 2020. Vláda zaslala stanovisko 4. 11. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 11. 2020 jako tisk 1039/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1291/20, PID ALBSBU7DHR1S.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 11. 2020 (usnesení č. 333). Určil zpravodaje: Mgr. Milan Feranec a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 2. 2021 na 79. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1520).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1039/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 3. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1039/3 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 4. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1039/4 (doporučuje schválit).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 4. 2021 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 1039/5.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: finanční pomoc, finanční zrovnoprávnění, odškodnění, podnikatelISP (příhlásit)