Sněmovní tisk 1040
Novela z. o získávání způsob. k výkonu zdrav. povolání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch předložil sněmovně návrh zákona 2. 10. 2020.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1040/0 dne 5. 10. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1040.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 10. 2020. Vláda zaslala stanovisko 4. 11. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 11. 2020 jako tisk 1040/1 (souhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1292/20, PID ALBSBU7DL862.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
8147Petr Třešňák20371-30917.docx (286 KB) / PDF (133 KB, 2 strany) 14. 4. 2021 v 14:37:14
8148Petr Třešňák20372-30918.docx (288 KB) / PDF (155 KB, 4 strany) 14. 4. 2021 v 14:38:14
8149Petr Třešňák20373-30919.docx (285 KB) / PDF (71 KB, 2 strany)
20373-30920.docx (285 KB) / PDF (71 KB, 2 strany)
20373-30921.docx (286 KB) / PDF (157 KB, 3 strany)
20373-30922.docx (286 KB) / PDF (156 KB, 3 strany)
20373-30923.docx (288 KB) / PDF (111 KB, 6 stran)
 14. 4. 2021 v 14:39:34
8150Petr Třešňák20374-30924.docx (285 KB) / PDF (71 KB, 2 strany) 14. 4. 2021 v 14:41:14
8151Petr Třešňák20375-30925.docx (285 KB) / PDF (256 KB, 1 strana) 14. 4. 2021 v 14:41:42
8152Petr Třešňák20376-30926.docx (286 KB) / PDF (157 KB, 3 strany) 14. 4. 2021 v 14:42:34
8153Petr Třešňák20377-30927.docx (286 KB) / PDF (156 KB, 3 strany) 14. 4. 2021 v 14:42:54
8154Petr Třešňák20378-30928.docx (288 KB) / PDF (111 KB, 6 stran) 14. 4. 2021 v 14:43:20


Deskriptory EUROVOCu: celoživotní vzdělávání, farmaceutický průmysl, lékař, lékařský obor, odborná kvalifikace, zubní lékař

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)