Sněmovní tisk 1048
Vl.n. z. o úpravách poskytování ošetřovného

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 10. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1048/0 dne 8. 10. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 9. 10. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 71).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 9. 10. 2020.
  Určil zpravodaje: Mgr. Jana Pastuchová a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro sociální politiku

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány poslancům jako sněmovní dokument 6564.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 79, usnesení č. 1284).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 10. 2020.
  Prezident zákon podepsal 30. 10. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 10. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů.

Zákon vyhlášen 30. 10. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 179 pod číslem 438/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6418Lucie Šafránková18642-28506.docx (16 KB) / PDF (232 KB, 2 strany) 13. 10. 2020 v 10:50:45
6419Lucie Šafránková18643-28507.docx (18 KB) / PDF (277 KB, 3 strany) 13. 10. 2020 v 11:01:19
6420Lucie Šafránková18644-28508.docx (16 KB) / PDF (250 KB, 2 strany) 13. 10. 2020 v 11:03:55
6430Lucie Šafránková18654-28519.docx (19 KB) / PDF (281 KB, 4 strany) 14. 10. 2020 v 12:29:21
6431Lucie Šafránková18655-28520.docx (16 KB) / PDF (251 KB, 2 strany) 14. 10. 2020 v 12:29:34
6433Marek Novák18657-28523.docx (22 KB) / PDF (184 KB, 3 strany) 14. 10. 2020 v 14:28:03
6505Olga Richterová18729-28615.docx (20 KB) / PDF (361 KB, 3 strany) 20. 10. 2020 v 13:17:05
6520Marian Jurečka18744-28629.docx (28 KB) / PDF (236 KB, 3 strany) 20. 10. 2020 v 15:29:14
6521Marian Jurečka18745-28630.docx (28 KB) / PDF (222 KB, 3 strany) 20. 10. 2020 v 15:30:19
6523Olga Richterová18747-28631.docx (20 KB) / PDF (292 KB, 3 strany) 20. 10. 2020 v 15:43:31
6533Roman Sklenák18757-28643.docx (20 KB) / PDF (276 KB, 2 strany) 21. 10. 2020 v 01:28:44
6535Věra Kovářová18759-28645.docx (27 KB) / PDF (248 KB, 4 strany) 21. 10. 2020 v 08:58:33
6536Věra Kovářová18760-28647.docx (30 KB) / PDF (238 KB, 4 strany) 21. 10. 2020 v 09:15:43
6538Marian Jurečka18762-28650.docx (28 KB) / PDF (236 KB, 3 strany) 21. 10. 2020 v 09:48:53
6540Marian Jurečka18764-28651.docx (28 KB) / PDF (236 KB, 3 strany) 21. 10. 2020 v 11:23:07
6547Olga Richterová18771-28660.docx (19 KB) / PDF (270 KB, 3 strany) 21. 10. 2020 v 10:22:14


Deskriptory EUROVOCu: dítě, domácí péče, epidemie, příspěvek na péči, sociální dávky, sociální zabezpečení

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)