Sněmovní tisk 105
Novela z. o nelékařských zdravotnických povoláních

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 10. 10. 2017. Návrh zákona rozeslán dne 11. 10. 2017 senátorům jako tisk 206/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 12. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 6. 2. 2017 a přijal usnesení č. 84, které bylo rozdáno jako tisk 206/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 12. 2017 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 326).
  Návrh projednán dne 15. 2. 2018 na 12. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 360).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 16. 2. 2018.
Zástupce navrhovatele: Dernerová A., Sekaninová B..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 105/0 dne 19. 2. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0105.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 2. 2018. Vláda zaslala stanovisko 21. 3. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 3. 2018 jako tisk 105/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 203/18, PID ALBSAW8DD456.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 3. 2018 (usnesení č. 54). Určil zpravodaje: Mgr. Jana Pastuchová a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 30. 5. 2018 na 13. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 255).

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 1. 8. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 105/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 9. 2018 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 9. 2018 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 105/3, který byl rozeslán 18. 9. 2018 v 18:35.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 1. 10. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 105/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 10. 2018 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 215, usnesení č. 351).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 10. 2018 návrh zákona Senátu jako tisk 340, dokument 340/0.

 • O

  Organizační výbor dne 24. 10. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 6. 11. 2018 a přijal usnesení č. 131, které bylo rozdáno jako tisk 340/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 15. 11. 2018 na 2. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 37).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 11. 2018.
  Prezident zákon podepsal 5. 12. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 13. 12. 2018 ve Sbírce zákonů v částce 143 pod číslem 284/2018 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1145Jana Pastuchová13369-19663.docx (36 KB) / PDF (612 KB, 15 stran) 19. 7. 2018 v 12:30:31
1299David Kasal13523-19990.docx (26 KB) / PDF (303 KB, 10 stran) 18. 9. 2018 v 09:54:44
1301Jiří Mašek13525-19992.docx (24 KB) / PDF (327 KB, 5 stran) 18. 9. 2018 v 10:18:51


Deskriptory EUROVOCu: alternativní medicína, odborná kvalifikace, provozovatel alternativní medicíny, zdravotnické povolání

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)