Sněmovní tisk 1053
Novela z. o některých opatřeních v oblasti kulturních akcí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 10. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr kultury.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1053/0 dne 14. 10. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1196/20, PID KORNBU8GAG82.


  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 14. 10. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 72).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 14. 10. 2020.
  Určil zpravodaje: Marcela Melková a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 21. 10. 2020 poslancům jako sněmovní dokument 6565.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 82, usnesení č. 1285).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 10. 2020.
  Prezident zákon podepsal 30. 10. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 10. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 10. 2020.

Zákon vyhlášen 2. 11. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 181 pod číslem 448/2020 Sb.Deskriptory EUROVOCu: epidemie, kulturní akce, odškodnění, peníze, zábavní průmysl

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)