Sněmovní tisk 1057
Novela z. o poskytnutí státní záruky ČMZRB

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 10. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1057/0 dne 16. 10. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 16. 10. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 73).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 16. 10. 2020.
  Určil zpravodaje: Ing. Miloslava Vostrá a přikázal návrh k projednání výboru: Rozpočtový výbor

 • V
   • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 10. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 1057/1 (doporučuje schválit).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány poslancům jako sněmovní dokument 6568.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 112, usnesení č. 1288).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 10. 2020.
  Prezident zákon podepsal 30. 10. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 10. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 10. 2020.

Zákon vyhlášen 2. 11. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 181 pod číslem 451/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6469Tomáš Martínek18693-28578.docx (9 KB) / PDF (363 KB, 4 strany) 20. 10. 2020 v 08:06:04
6470Tomáš Martínek18694-28579.docx (9 KB) / PDF (336 KB, 4 strany) 20. 10. 2020 v 08:10:08
6504Marian Jurečka18728-28614.doc (48 KB) / PDF (245 KB, 3 strany) 20. 10. 2020 v 15:25:56
6515Jan Volný18739-28625.docx (18 KB) / PDF (252 KB, 2 strany) 20. 10. 2020 v 15:05:02


Deskriptory EUROVOCu: řízená ekonomika, státní podpora, úvěr, úvěrová politika, záruka, záruka úvěru

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)