Sněmovní tisk 1059
Novela z. o investičních pobídkách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 10. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1059/0 dne 19. 10. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 19. 10. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 74).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 19. 10. 2020.
  Určil zpravodaje: Ing. Vojtěch Munzar a přikázal návrh k projednání výboru: Hospodářský výbor

 • V
   • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 10. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 1059/1 (přerušuje projednávání).
   • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 10. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 1059/2 (doporučuje schválit).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 23. 10. 2020 poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 157, usnesení č. 1314).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 23. 10. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 338, dokument 338/0.

 • O

  Organizační výbor dne 23. 10. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 27. 10. 2020 a přijal usnesení č. 218, které bylo rozdáno jako tisk 338/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 10. 2020 na 28. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 521).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 10. 2020.
  Prezident zákon podepsal 30. 10. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 10. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 10. 2020.

Zákon vyhlášen 2. 11. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 181 pod číslem 450/2020 Sb.Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, investiční podpora, investiční politika, podpora investic

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)