Sněmovní tisk 1060
Novela z. o opatřeních - soudní řízení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 10. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1060/0 dne 19. 10. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 19. 10. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 74).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 19. 10. 2020.
  Určil zpravodaje: Mgr. Marek Výborný a přikázal návrh k projednání výboru: Ústavně právní výbor

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 23. 10. 2020 poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 164, usnesení č. 1315).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 23. 10. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 339, dokument 339/0.

 • O

  Organizační výbor dne 23. 10. 2020 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 29. 10. 2020 a přijal usnesení č. 118, které bylo rozdáno jako tisk 339/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 10. 2020 na 28. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 525).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 29. 10. 2020 poslancům jako tisk 1060/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 29. 10. 2020 poslancům jako tisk 1060/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 10. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 1333).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 11. 2020.
  Prezident zákon podepsal 11. 11. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 11. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 11. 2020.

Zákon vyhlášen 13. 11. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 189 pod číslem 460/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6511Dominik Feri18735-28621.doc (45 KB) / PDF (246 KB, 3 strany) 20. 10. 2020 v 14:24:38
6534Marek Výborný18758-28644.docx (21 KB) / PDF (205 KB, 2 strany) 21. 10. 2020 v 06:27:56


Deskriptory EUROVOCu: epidemie, solventnost, soudní řízení, trestní řízení, výkon rozhodnutí

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)