Sněmovní tisk 1073
Novela z. - insolvenční zákon - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 11. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1073/0 dne 4. 11. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1322/20, PID ALBSBUVN42T5.


  Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 17. 7. 2021.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 4. 11. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 78).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 4. 11. 2020.
  Určil zpravodaje: Mgr. Marek Výborný a přikázal návrh k projednání výboru: Ústavně právní výbor

 • V
 • PS

  Projednávání bylo zahájeno 12. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Usnesení o trvání stavu legislativní nouze nebylo schváleno.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 11. 2020 (usnesení č. 336). Určil zpravodaje: Mgr. Marek Výborný a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7271Jan Farský19495-29719.docx (36 KB) / PDF (381 KB, 3 strany) 20. 1. 2021 v 18:44:50


Deskriptory EUROVOCu: dluh, epidemie, fyzická osoba, konkurz, přibližování legislativy, solventnost, úpadek fyzické osoby, vyrovnání s věřiteli, zadluženost

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)