Sněmovní tisk 1075
Písemná interpelace V. Kaňkovského na K. Havlíčka ve věci koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v ČR

Dokument

Autor: MUDr. Vít Kaňkovský

Úplný název: Písemná interpelace poslance Víta Kaňkovského na místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka ve věci koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v České republice a procesu hledání vhodné lokality pro vybudování hlubinného úložiště jaderného odpadu v ČR
Adresát: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Podáno dne: 29. 9. 2020
Odesláno adresátovi: 1. 10. 2020
O zařazení na schůzi požádáno dne: 4. 11. 2020

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 9. 11. 2020 jako tisk 1075/0.


 • PS

  Interpelace projednávána dne: 3. 12. 2020 na 72. schůzi
  Projednávání bylo přerušeno.
  Interpelace projednávána dne: 17. 12. 2020 na 72. schůzi
  Projednávání bylo přerušeno.
  Interpelace projednávána dne: 4. 3. 2021 na 87. schůzi
  Projednávání bylo přerušeno.
  Interpelace projednána dne: 11. 3. 2021 na 87. schůzi
  Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: jaderné palivo, radioaktivní odpad, skladování odpaduISP (příhlásit)