Sněmovní tisk 1082
Novela z. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 11. 11. 2020.
Zástupce navrhovatele: Růžička P. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1082/0 dne 13. 11. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1082.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 11. 2020. Vláda zaslala stanovisko 16. 12. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 12. 2020 jako tisk 1082/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1501/20, PID ALBSBVJFEKWW.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: hospodářská podpora, hospodářská recese, krizové řízení, minimální zásoba, protikrizový plán

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)