Sněmovní tisk 1086
Dotační programy zemědělství pro rok 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Dotační programy zemědělství pro rok 2021 poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 16. 11. 2020 jako tisk 1086/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1295/20, PID ALBSBTS9JYPT.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 19. 11. 2020 (usnesení č. 336). Zpravodajem určen Ing. Karel Tureček.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 9. 12. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 1086/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 18. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 337, usnesení č. 1438).Deskriptory EUROVOCu: hospodářská podpora, podpora zemědělství, podpůrná politika, zemědělská politikaISP (příhlásit)