Sněmovní tisk 110
Novela z. o státním zastupitelství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Dominik Feri, Miroslav Kalousek, Helena Langšádlová, Markéta Pekarová Adamová, Karel Schwarzenberg, František Vácha, Vlastimil Válek) předložila sněmovně návrh zákona 26. 2. 2018.
Zástupce navrhovatele: Feri D. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 110/0 dne 27. 2. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0110.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 2. 2018. Vláda zaslala stanovisko 21. 3. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 3. 2018 jako tisk 110/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 205/18, PID ALBSAWFB5R47.

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: jmenování pracovníků, státní zástupce

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)