Sněmovní tisk 1106
Novela z. o výkonu vazby

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 11. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1106/0 dne 30. 11. 2020.
    Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1460/20, PID ALBSBVQLTZ8M.


    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 12. 2020 (usnesení č. 341). Určil zpravodaje: Petr Sadovský a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: vazba, vězeňské právo, vězeňský režim, výkon trestu

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)