Sněmovní tisk 1120
Účast ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních v roce 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2021

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 29. 12. 2020 jako tisk 1120/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1462/20, PID ALBSBV3C6RR6.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 7. 1. 2021 (usnesení č. 353). Zpravodajem určen Michal Ratiborský.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 4. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1120/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 16. 9. 2021 na 118. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1801).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 29. 12. 2020 jako senátní tisk 29/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 1. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 20. 1. 2021 a přijal usnesení č. 27, které bylo rozdáno jako tisk 29/1 (bere na vědomí).Deskriptory EUROVOCu: armáda, Česká republika, nadnárodní ozbrojené síly, NATO, pozemní vojska, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (příhlásit)