Sněmovní tisk 1126
Novela z. o realitním zprostředkování

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Vojtěch Munzar, Patrik Nacher, Petr Třešňák, Petr Dolínek, Marek Výborný, Dominik Feri, Věra Kovářová, Leo Luzar) předložila sněmovně návrh zákona 13. 1. 2021.
Zástupce navrhovatele: Munzar V. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1126/0 dne 15. 1. 2021.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1126.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 1. 2021. Vláda zaslala stanovisko 17. 2. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 17. 2. 2021 jako tisk 1126/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 119/21, PID ALBSBXFBA79G.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 2. 2021 (usnesení č. 370). Určil zpravodaje: Jiří Bláha a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Dne 3. 3. 2021 na 87. schůzi navrhovatel vzal zpět požadavek na projednávání tak, aby s návrhem mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 3. 3. 2021 na 87. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1550).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 14 dní.

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 3. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1126/2 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1126/3, který byl rozeslán 25. 3. 2021 v 9:32.

 • G Garanční výbor se rozhodl návrh neprojednat.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 4. 2021 na 98. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 224, usnesení č. 1627).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 17. 5. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 97, dokument 97/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 5. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 2. 6. 2021 a přijal usnesení č. 56, které bylo rozdáno jako tisk 97/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 2. 6. 2021 a přijal usnesení č. 54, které bylo rozdáno jako tisk 97/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 6. 2021 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 220).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 6. 2021.
  Prezident zákon podepsal 18. 6. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 6. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 6. 2021.

Zákon vyhlášen 30. 6. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 106 pod číslem 249/2021 Sb.Deskriptory EUROVOCu: doplnění kvalifikace, epidemie, obchod s nemovitostmi, odborná kvalifikace, trh nemovitostí, živnost

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)