Sněmovní tisk 1144
Novela z. o sociálních službách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Jana Pastuchová, Jan Bauer, Hana Aulická Jírovcová, Vít Kaňkovský, Lucie Šafránková, Markéta Pekarová Adamová, Lenka Dražilová) předložila sněmovně návrh zákona 28. 1. 2021.
Zástupce navrhovatele: Pastuchová J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1144/0 dne 1. 2. 2021. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1144.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 2. 2021. Vláda zaslala stanovisko 2. 3. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 3. 2021 jako tisk 1144/1 (souhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 169/21, PID ALBSBXWJYQ4U.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
8508Jiří Běhounek20732-31377.docx (28 KB) / PDF (218 KB, 3 strany) 26. 5. 2021 v 14:09:54


Deskriptory EUROVOCu: příspěvek na péči, sociální pomoc, sociální služby

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)