Sněmovní tisk 1148
Novela z. - veterinární zákon - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 2. 2021.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1148/0 dne 8. 2. 2021.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1359/20, PID KORNBS5A7P4X.


  Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 14. 12. 2019, 21. 4. 2021.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 2. 2021 (usnesení č. 370). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Kováčik a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  Zpravodajem určen Ing. Josef Kott (usnesení č. 1688).
  Čtení proběhlo 2. 6. 2021 na 104. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1688).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 6. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1148/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 6. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1148/2 (doporučuje schválit).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
8795Pavel Kováčik21019-31817.docx (55 KB) / PDF (315 KB, 9 stran) 8. 7. 2021 v 08:33:10
8839Pavel Kováčik21063-31885.docx (53 KB) / PDF (305 KB, 8 stran) 13. 7. 2021 v 16:30:14
8853Jan Zahradník21077-31900.docx (32 KB) / PDF (237 KB, 3 strany) 14. 7. 2021 v 17:21:20


Deskriptory EUROVOCu: epidemie, chov zvířat, ochrana zvířat, přemístění stáda, přibližování legislativy, včelařství, veterinární inspekce, veterinární legislativa, zdraví zvířat, živočišný produkt

Navržené změny předpisů (22)ISP (příhlásit)