Sněmovní tisk 1151
Vl. n. z. o ochraně oznamovatelů - související - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 2. 2021.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7458Monika Červíčková19682-29989.docx (16 KB) / PDF (199 KB, 2 strany) 11. 2. 2021 v 12:32:47


Související tisk: 1150 (Vl. n. z. o ochraně oznamovatelů).

Deskriptory EUROVOCu: korupce, ochrana svědků, pracovní podmínky, trestný čin, whistleblowing, zaměstnanec, zaměstnavatel

Navržené změny předpisů (8)ISP (příhlásit)