Sněmovní tisk 1162
Novela z. - krizový zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 2. 2021.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: krizové řízení, obranná politika, protikrizový plán, výjimečný stav, zvláštní stav

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)