Sněmovní tisk 1170
Novela z. o volbách do Parlamentu ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 2. 2021.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1170/0 dne 24. 2. 2021.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 186/21, PID ALBSBYGDNBUX.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 3. 2021 (usnesení č. 375). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 3. 2021 na 90. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1559).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 15 dní.

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 3. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1170/1 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 10 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1170/2, který byl rozeslán 26. 3. 2021 v 10:51.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 4. 2021 na 97. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 18, usnesení č. 1603).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 8. 4. 2021.
  Zákon Senátem schválen 30. 4. 2021.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 5. 2021.
  Prezident zákon podepsal 4. 5. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 5. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 5. 2021.

Zákon vyhlášen 12. 5. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 80 pod číslem 189/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7816Jana Mračková Vildumetzová20040-30461.odt (10 KB) 23. 3. 2021 v 09:56:27
7844Dominik Feri20068-30502.docx (29 KB) / PDF (325 KB, 6 stran) 23. 3. 2021 v 16:09:03
7845Dominik Feri20069-30503.docx (29 KB) / PDF (326 KB, 6 stran) 23. 3. 2021 v 16:09:17
7869Radek Vondráček20093-30531.docx (19 KB) / PDF (207 KB, 3 strany) 23. 3. 2021 v 19:35:07
7884Radek Vondráček20108-30550.docx (35 KB) / PDF (298 KB, 7 stran) 24. 3. 2021 v 11:55:54
7886Karla Šlechtová20110-30560.docx (73 KB) / PDF (394 KB, 23 stran) 24. 3. 2021 v 12:48:41
7890Marek Benda20114-30564.docx (16 KB) / PDF (220 KB, 3 strany) 24. 3. 2021 v 15:57:33
7893Vojtěch Pikal20117-30567.odt (14 KB)Související úprava jednacího řádu24. 3. 2021 v 20:23:14
7894Vojtěch Pikal20118-30568.odt (14 KB) 24. 3. 2021 v 20:43:14
7895Vojtěch Pikal20119-30569.docx (9 KB) / PDF (205 KB, 2 strany)Zrušení rozdělování mandátů stranami po volbách24. 3. 2021 v 21:54:22
7896Vojtěch Pikal20120-30570.odt (15 KB)Automatické rozdělování mandátů24. 3. 2021 v 22:22:25
7897Vojtěch Pikal20121-30571.odt (17 KB)Poměrné rozdělení mandátů z 2. skrutinia24. 3. 2021 v 22:55:11
7899Karla Šlechtová20123-30572.docx (113 KB) / PDF (1 MB, 91 stran) 25. 3. 2021 v 08:01:08
7901Jakub Michálek20125-30574.docx (11 KB) / PDF (201 KB, 2 strany) 25. 3. 2021 v 09:56:53
7902Monika Jarošová20126-30575.docx (33 KB) / PDF (355 KB, 6 stran) 25. 3. 2021 v 11:16:03


Deskriptory EUROVOCu: parlamentní volby, poslanecký mandát, rozdělení na volební kraje, sčítání hlasů, volební systém

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)