Sněmovní tisk 1172
Vl.n.z.o některých dalších úpravách v obl.SSP a př.na péči

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 3. 2021.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1172/0 dne 2. 3. 2021.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 221/21, PID KORNBYPJ9BHU.


  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 2. 3. 2021 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 98).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 2. 3. 2021.
  Určil zpravodaje: Bc. Lucie Šafránková a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro sociální politiku

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 10. 3. 2021 poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 216, usnesení č. 1569).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 10. 3. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 64, dokument 64/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 3. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro sociální politiku projednal návrh dne 16. 3. 2021 a přijal usnesení č. 15, které bylo rozdáno jako tisk 64/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 16. 3. 2021 a přijal usnesení č. 40, které bylo rozdáno jako tisk 64/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 3. 2021 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 130).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 3. 2021.
  Prezident zákon podepsal 18. 3. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 3. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 3. 2021.

Zákon vyhlášen 19. 3. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 52 pod číslem 136/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7729Jan Chvojka19953-30338.docx (29 KB) / PDF (319 KB, 4 strany) 9. 3. 2021 v 19:32:12


Deskriptory EUROVOCu: elektronický dokument, rodinné přídavky, sociální dávkyISP (příhlásit)