Sněmovní tisk 1175
Inf. o účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. za 2. pol. 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období červenec až prosinec 2020

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 8. 3. 2021 jako tisk 1175/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 139/21, PID KORNBY3KUHD6.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 10. 3. 2021 (usnesení č. 380). Zpravodajem určen Michal Ratiborský.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 29. 4. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1175/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 16. 9. 2021 na 118. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1802).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 10. 3. 2021 jako senátní tisk 63/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 4. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 21. 4. 2021 a přijal usnesení č. 47, které bylo rozdáno jako tisk 63/1 (bere na vědomí).Deskriptory EUROVOCu: armáda, nadnárodní ozbrojené síly, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (příhlásit)