Sněmovní tisk 1178
Vl.n.z.o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdr.služby

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 3. 2021.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1178/0 dne 17. 3. 2021.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 267/21, PID ALBSBYZE5TOH.


  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 17. 3. 2021 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 102).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 17. 3. 2021.
  Určil zpravodaje: Karla Maříková a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro zdravotnictví

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 24. 3. 2021 poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 289, usnesení č. 1582).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 4. 2021.
  Prezident zákon podepsal 6. 4. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 4. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 4. 2021.

Zákon vyhlášen 9. 4. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 65 pod číslem 160/2021 Sb.Deskriptory EUROVOCu: finanční zrovnoprávnění, odškodnění, státní zdravotní služba, zdravotnická služba, zdravotnické zařízeníISP (příhlásit)