Sněmovní tisk 1186
Inf.o přeletech a průjezdech ozbroj. sil ve 2. pololetí 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2020

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 26. 3. 2021 jako tisk 1186/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 211/21, PID KORNBYLDNGOW.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 1. 4. 2021 (usnesení č. 384). Zpravodajem určen Ing. Radek Zlesák.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 29. 4. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1186/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 16. 9. 2021 na 118. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1803).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 30. 3. 2021 jako senátní tisk 71/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 4. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 21. 4. 2021 a přijal usnesení č. 48, které bylo rozdáno jako tisk 71/1 (bere na vědomí).Deskriptory EUROVOCu: armáda, Česká republika, nadnárodní ozbrojené síly, NATO, pozemní vojska, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojenské letectvo, vojska v zahraničíISP (příhlásit)