Sněmovní tisk 1190
Novela z. o spotřebních daních - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 3. 2021.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1190/0 dne 29. 3. 2021.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 171/21, PID KORNBW5JLZS6.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

  Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 31. 12. 2021, 30. 6. 2022.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 4. 2021 (usnesení č. 384). Určil zpravodaje: Ing. Iva Kalátová a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 5. 5. 2021 na 101. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 5. 5. 2021 na 101. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1641).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 35 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 5. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1190/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 6. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1190/2 (pozměňovací návrhy).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
8559Mikuláš Ferjenčík20783-31450.docx (22 KB) / PDF (256 KB, 5 stran) 1. 6. 2021 v 19:25:57
8569Jan Volný20793-31470.docx (26 KB) / PDF (316 KB, 4 strany) 3. 6. 2021 v 09:39:55
8891Věra Kovářová21115-31961.docx (28 KB) 28. 7. 2021 v 13:45:15


Deskriptory EUROVOCu: alkoholický nápoj, daň, daňová asignace, dovozní daň, chemický alkohol, nadnárodní ozbrojené síly, osvobození od daní, pivo, přibližování legislativy, spotřební daň

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)