Sněmovní tisk 1208
1. doplněk k účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. v roce 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: 1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2021

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 23. 4. 2021 jako tisk 1208/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 349/21, PID KORNBZ6KQJVH.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 13. 5. 2021 (usnesení č. 397). Zpravodajem určen Mgr. Karel Krejza.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 25. 6. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1208/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 16. 9. 2021 na 118. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1804).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 23. 4. 2020 jako senátní tisk 88/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 4. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 19. 5. 2021 a přijal usnesení č. 54, které bylo rozdáno jako tisk 88/1 (bere na vědomí).Deskriptory EUROVOCu: armáda, Česká republika, nadnárodní ozbrojené síly, NATO, pozemní vojska, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojenské letectvo, vojska v zahraničíISP (příhlásit)