Sněmovní tisk 1225
Novela z. o ochraně veřejného zdraví

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 5. 2021.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1225/0 dne 21. 5. 2021.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 21. 5. 2021 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 111).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 21. 5. 2021.
  Určil zpravodaje: MUDr. David Kasal, MHA a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro zdravotnictví

 • V
 • PS

  Projednávání bylo zahájeno 25. 5. 2021 na 104. schůzi.
  Usnesení o trvání stavu legislativní nouze nebylo schváleno.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 5. 2021 (usnesení č. 403). Určil zpravodaje: MUDr. David Kasal, MHA a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: epidemie, evidence obyvatelstva, mezinárodní spolupráce, očkování, prevence nemocí, zdravotní politika, zdravotní průkaz

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)